Współpraca

 


Koło Wschodnie przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego powstało w 1999 r. Skupia studentów oraz absolwentów różnych kierunków studiów, zafascynowanych kulturą Rosji, Ukrainy, Białorusi i innych krajów, położonych na wschód od Polski. Ma na swoim koncie liczne konferencje międzynarodowe, publikacje, festiwale i wymiany studenckie oraz własną biblioteczkę, która gromadzi książki i czasopisma związane z tematyką szeroko rozumianego Wschodu. 
Strona internetowa: http://www.kolowschodnie.pl 


Instytut Wschodnich Inicjatyw jest naukowo-badawczym centrum zajmującym się obszarem byłego Związku Radzieckiego. Naszym głównym celem jest działalność na rzecz pogłębiania współpracy pomiędzy Unią Europejską a Rosją, krajami Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej.
Instytut Wschodnich Inicjatyw ma określoną misję. Jest nią rozwijanie współpracy i pozytywnych stosunków pomiędzy Polską i Unią Europejską a Rosją, krajami Europy Wschodniej oraz Azji Centralnej. Wszystko to w oparciu o wzajemną promocję doświadczeń, kreowanie nowych form współpracy, projekty i szkolenia, wspieranie dialogu międzykulturowego i propagowanie dyplomacji kulturalnej.
Strona internetowa: www.iwi.org.pl

Centrum Kultury Języka Rosyjskiego Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej zostało powołane do życia w 2007 roku. Od tego czasu na czele Organizacji stoi mgr Helena Ples. Centrum stale współpracuje z Fundacją „Russkij Mir” i Petersburskim Uniwersytetem państwowym. W swojej ofercie ma ono między innymi egzaminy z języka rosyjskiego, kursy językowe, wyjazdy szkoleniowe do Moskwy i Petersburga. W ramach działalności CKiJR organizowane są także konferencje, seminaria, wystawy, pokazy filmowe, spotkania ze sztuką i kulturą rosyjską. Posiada obszerną bibliotekę, z której każdy może skorzystać w siedzibie Centrum. 
Strona internetowa: www.ruscentr-krakow.pl
Fundacja "Russkij mir" jest państwową organizacją rosyjską, zajmującą się popularyzacją rosyjskiego języka i kultury, a także wspieraniem programów nauczania języka rosyjskiego w innych krajach świata.
Strona internetowa: www.russkiymir.ruKrakowska Fundacja Badań Wschodnich jest organizacją pozarządową, której zadaniem jest upowszechnianie w Polsce informacji o krajach Europy Wschodniej, Azji Centralnej oraz Kaukazu. Oprócz tego do podstawowych celów Fundacji należy promocja i wymiana doświadczeń z zagranicznymi partnerami w sferze demokracji, a także kreowanie warunków dla trwałej współpracy i międzynarodowej wymiany doświadczeń.
Strona internetowa: www.kfbw.pl

Towarzystwo Białoruskie powstało we wrześniu 2009 roku w Krakowie z inicjatywy studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego (rosjoznawstwo, polonistyka, kulturoznawstwo, politologia, fizyka, filologia rosyjska). Decyzja o utworzeniu Stowarzyszenia była konsekwencją wcześniejszych projektów i działalności sekcji białoruskiej Koła Naukowego Studentów Rosjoznawstwa UJ.
Strona internetowa: http://www.bialoruskie.org/