Opiekun naukowy

Opiekę naukową nad konferencją "Rosja i jej sąsiedzi. Problemy i wyzwania" sprawuje
prof. dr hab. Mieczysław Smoleń (Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ).