Program konferencji


Międzynarodowa studencko-doktorancka konferencja naukowa
„Rosja i jej sąsiedzi. Problemy i wyzwania”

3.06 I dzień
930 - rozpoczęcie konferencji
 • Prof. dr  hab. Mieczysław Smoleń, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. Siergiej Zasorin, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Moskwie

10oo 1230  I panel – Rosja i jej sąsiedzi: Kraje basenu Morza Bałtyckiego
 • Marek Wojnar (Uniwersytet Jagielloński) - „Dziwna wojna” czyli rosyjsko-litewski konflikt o historię
 • Daria Janowiec (Uniwersytet Jagielloński) - Русская Православная Церковь и ситуация в Прибалтике в начале 90-х годов
 • Joanna Radosz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Fin, Rosjanin, Karel – potrójna tożsamość czy konflikt tożsamości?
  O przynależności etnicznej i stosunkach rosyjsko-fińskich w powieściach Mattiego Rӧnki
 • Julita Biniewska (Uniwersytet Jagielloński) - Emigracja rosyjska w Polsce międzywojennej
 • Anna Kasprzycka (Uniwersytet Jagielloński) - Obraz Polaka jako anty-nowego człowieka w bolszewickim plakacie propagandowym okresu wojny polsko-bolszewickiej
  1920 r.
 • Paulina Burkiciak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Rosyjski Inteligent w łagrze w relacjach polskich więźniów
 •  Karolina Blecharczyk (Uniwersytet Jagielloński) – Polacy na czele radzieckich organów bezpieczeństwa. Feliks Dzierżyński i Wiaczesław Mieńżyński 
1245 – 1430  II panel – Rosja i jej sąsiedzi: Białoruś
 •  Aliaksandr Papko (Polska Akademia Nauk) - Russian strategic interests in Belarus and the cannels of their promotion
 • Aliaksandr Aleshka (Polska Akademia Nauk) - The Eurasian Union (2015): interests, expectations, fears and challenges of the Russian, Belarusian and Kazakh authorities.
 • Людмила Иконникова (Центр исследований белорусской культуры языка и литературы НАН Беларуси) - Межкультурная диффузия как фактор современного литературного творчества в Беларуси и России
 •  Piotr Prokop, Andruś Krečka (Uniwersytet Szczeciński) - Od młodzieżówek partii politycznych do kreatywnego zjednoczenia chuliganów. Analiza działalności i rozwoju opozycyjnych organizacji młodzieżowych na Białorusi
1430 – przerwa obiadowa
1530 – 1715 III panel: Rosja i jej sąsiedzi: Ukraina
 •  Michał Urban (Uniwersytet Jagielloński) - Wojny o pamięć: heroizacja OUN i UPA a relacje Ukrainy z Polską i Rosją
 •  Mariia Tomak (all-Ukrainian daily newspaper „The Day”, NGO „Center for Civil Liberties”) - Building the Eurasian Union as a challenge for the post-soviet space: the memory policy aspect. A view from Ukraine
 • Dr Роман Савенков (Воронежский государственный университет) - Сотрудничество молодежных общественных организаций  России и Украины как механизм разрушения культурных стереотипов (на примере организаций Воронежской области)
 •  Viktor Trojan (Uniwersytet Marii-Curie-Skłodowskiej w Lublinie)- Внешний фактор формирования региональных идентичностей в современной Украине на примере Юго-Восточного региона
 •  Wojciech Łysek (Uniwersytet Jagielloński) - Unia Celna a członkostwo Ukrainy: reintegracja imperium czy proces regionalizacji.
1730 – 1900 "Dokąd zmierza Białoruś?" - debata
- Aleś Łahviniec (Ruch za svabodu)
- dr hab. Jerzy Gordziejew (Uniwersytet Jagielloński)
- dr Miłosz Papla (Uniwersytet Jagielloński)
2030 – koncert zespołu „Ramble”

04.06 II dzień
930 – 1115  IV panel: Rosja i jej sąsiedzi: Problemy i wyzwania
 •  Katarzyna Walasek (Uniwersytet Jagielloński) - „Northern identity: Russia – Arctic – Canada”
 • Vasile Rotaru (National School of Political Studies and Public Administration Bucharest) - From ‘near abroad’ to ‘common neighbourhood.’ Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine between ‘amity’ with Russia and European aspirations
 •  Evgeniya Seliverstova (Uniwersytet Karola w Pradze) - Россия и Европа: столкновение различных цивилизационных сценариев (по концепции цивилизационного процесса Н. Элиаса)
 • Inga Postuła (Uniwersytet Jagielloński) - Magnitski, Jakowlew i wojna na ustawy – wpływ „ustawy Magnitskiego” na stosunki rosyjsko-amerykańskie
1130 – 1310  V panel: Rosja i jej sąsiedzi. Problemy i wyzwania CD
 • Любомир Боякивский (Ровенский государственный гуманитарный университет) - Россия и Энергетическая хартия: конфликтный потенциал и сценарии развития отношений
 • Dagmara Moskwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Charakterystyka polityki historycznej Federacji Rosyjskiej na podstawie analizy projektu organizacji Memoriał – „Мониторинг исторической политики (2010-2012)”
 • Konrad Topa (Uniwersytet Jagielloński)  - Przestępczość zorganizowana w Rosji – historia, czasy współczesne, perspektywy na przyszłość
 • Beata Woźniak – Krawczyk (Uniwersytet Gdański) - Reforma sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej w kontekście przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym
1315 – przerwa obiadowa
1430 – 1600 „Współczesna rosyjska myśl polityczna” - debata
- prof. Sergiej Zasorin (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Moskwie)
- Małgorzata Nocuń (Nowa Europa Wschodnia)
- prof. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
1615 – 1800 VI panel: Rosja i jej sąsiedzi: Kaukaz i Azja Centralna
 • Annamaria Kiss (Uniwersytet im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie) - Russia and the post-Soviet South Caucasus: main tendencies in their relationship in the fields of security and economy
 • Monika Zarębska (Collegium Civitas) - Gruzja, Rosja, Zachód w 5 lat od wojny sierpniowej. Znaczenie konfliktu, konsekwencje, perspektywy
 • Michał Szczygielski (Uniwersytet Warszawski) - Armenia – najwierniejsza siostra Kremla. Charakter rosyjskiej dominacji i jej perspektywy
 • Liudmyla Datskova (Uniwersytet Jagielloński) - Mocarstwowość regionalna Federacji Rosyjskiej wobec państw Azji środkowej i Kaukazu na przykładzie Kazachstanu, Kirgistanu i Armenii
 • Olesya Malyugina (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Migracja ludności islamskiej z Azji Centralnej do Federacji Rosyjskiej: szanse i zagrożenia
Organizatorzy podkreślają, że jest to wstępny program konferencji, dlatego też zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.