OrganizatorzyKoło Naukowe Studentów Rosjoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest samorządną organizacją o charakterze naukowym i samokształceniowym. Zostało ono założone w lutym 2002 roku. Obszarem zainteresowań Koła jest nie tylko Rosja, lecz cały obszar postradziecki... a czasem nawet i dalej. KNSR UJ prowadzi działalność na wielu płaszczyznach. Należą do nich: dyskusje, konferencje, projekcje filmów, wymiany studenckie, projekty badawcze, spotkania z ekspertami. Ponadto, każdego roku Koło wydaje numer Studenckich Zeszytów Rosjoznawstwa, w którym publikowane są artykuły zarówno studentów jak i doktorantów (nie tylko rosjoznawstwa).